Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pelplinie

Szanowni Rodzice
Drodzy uczniowie, wychowankowie, uczestnicy zajęć

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Uczniowie dojeżdżający będą przebywali na terenie Ośrodka od godz. 8.00 do ok. godz. 10.00 pod opieką wychowawcy klasy.

Uczniowie, którzy przybędą samodzielnie lub pod opieką rodzica / opiekuna będą przebywali na terenie Ośrodka od godz. 9.00 do ok. godz. 10.00.

W tym dniu odbędą się spotkania uczniów klas z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych:

Przydział  sal:

Klasa I-III p. K. Puczyńskiej - sala 24

Klasa II-III p. L. Kukafki - sala 14

Klasa I-III ZET p. I. Słowikowskiej - sala 26

Klasa IV-V p. E. Igłowskiej - sala 25

Klasa VI-VIII p. M. Puchacz - sala 27

Klasa IV-VI p. M. Badźmierowskiej - Stępień - sala 06

Klasa IV-VI ZET p. E. Wójcik - sala 23

Klasa VII-VIII p. K. Rąbały - sala 18

Klasa  SzSPdP p. A. Kozioł - sala 012

Klasa SzSPdP p.  A. Chojnowskiej - sala 01

Klasa SzSPdP p. A. Stanek - sala 4

Klasa SzSPdP p. A. Chyły - sala 1

Zespół ZRW p. A. Kiryluk - sala 15

Zespól ZRW p. R. Kaliszewskiej - sala 22

Uczniowie będą kierowani bezpośrednio do sal lekcyjnych i będą w nich przebywali do momentu zakończenia spotkania z wychowawcą lub do momentu odwozu lub odbioru przez rodzica.

Przywóz i odwóz uczniów będzie odbywał się wg. ustalonego harmonogramu. Rodzice / opiekunowie będą powiadamiani o godzinach przywozu i odwozu przez opiekunów dowozów.

Proszę o przestrzeganie w dniu 1 września 2020 roku poniższych procedur:

  1. Do placówki może przyjść uczeń, wychowanek, uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Uczniów, wychowanków, uczestników przyprowadzają i odbierają z placówki rodzice/opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia, wychowanka, uczestnika do szkoły.
    1. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów, wychowanków uczestników do/z placówki muszą zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, do innych uczniów, wychowanków, uczestników i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m, w odniesieniu do nauczycieli i pracowników szkoły w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów, wychowanków, uczestników.
    2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie  do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
    3. Przestrzeń wspólną stanowi klatka schodowa od wejścia głównego do drzwi prowadzących na korytarz główny lub obszar oznakowany taśmą. Wszyscy chodzący wyposażeni są w maseczki osłaniające usta i nos, dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły.
Autor: Dyrektor SOSW w Pelplinie - Małgorzata Domachowska

Galeria zdjęć