Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Konferencja z okazji XI Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

15 maja 2019 roku nasza Szkoła rozpoczęła XI Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegorocznym obchodom przyświecają słowa Anny Dymnej: "A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować".

 

Na konferencję, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie przybyli: Piotr Cymanowski Wicestarosta Powiatu Tczewskiego; Ewa Nowogrodzka Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin; Piotr Laniecki Wójt Gminy Morzeszczyn; ks. Infułat Tadeusz Brzeziński Proboszcz Parafii Katedralnej w Pelplinie; ks. Prałat dr Ireneusz Smagliński Dyrektor Radia "Głos”; podinsp. Radosław Fortuna Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie; asp. sztab. Arkadiusz Pałkowski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tczewie; Katarzyna Wróbel Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie; Mariusz Ząbek Zastępca Dyrektora PCPR w Tczewie; Emilia Rzeniecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie; Sylwia Schwarc Zastępca Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie; Dorota Kupczyk Starszy Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie; Anna Serafin Zastępca Przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego; Edyta Grzonka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach; Barbara Nabakowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie; Alina Strójwąs Wicedyrektor SP nr 2; Lucyna Bielińska Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie; Mirosława Okupska Prezes Spółki "Pelkom" Sp. z o. o. wraz z Krzysztofem Ernestem Dyrektorem Technicznym Spółki "Pelkom". W uroczystości brali udział rodzice uczniów wraz z przedstawicielem Rady Rodziców Moniką Targowską oraz grono pedagogiczne i pracownicy Ośrodka.

Po powitaniu przybyłych gości przez Małgorzatę Domachowską Dyrektora naszego Ośrodka, prowadząca uroczystość Katarzyna Puczyńska, zaprosiła wszystkich na spektakl pt.: "O zdrowiu na wesoło i na poważnie". Młodzi artyści pod kierunkiem Danuty Leszczyńskiej, Magdaleny Lewandowskiej i Lilli Brzoskowskiej przy akompaniamencie: Dariusza Pawelca i Krzysztofa Kotlęgi mówili o tym jak ważne jest dbanie o prawidłowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Nasza teatralna ekipa "Cudaki" za swój występ otrzymała gromkie brawa! W skład Zespołu weszli: Honorata Szulist, Andżelika Cybulska, Wiktoria Torłop, Zuzanna Górska, Adrian Nowakowski, Kacper Dawidowski, Marcin Walkusz, Daniel Dembek i Piotr Łukawski.

Następnie poproszono zebranych o zabranie głosu. Goście chętnie wypowiadali się na temat uroczystości oraz składali życzenia pracownikom Ośrodka.

Kolejnym punktem konferencji był wykład nt. potrzeb osób niepełnosprawnych na różnych etapach rozwoju. Wystąpienie zostało przygotowane przez psychologa panią Aleksandrę Wnuk, która na co dzień pracuje między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach czy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie. Pani Ola przedstawiła ważne zagadnienia dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Przygotowaliśmy również film obrazujący różne formy pomocy terapeutycznej dostępnej dla wychowanków naszego Ośrodka oraz małych dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Film ukazywał potrzeby dzieci podczas różnych zajęć oraz nauczycieli, którzy wypowiadali się na temat swojej pracy.

Po krótkiej przerwie chętnych zaproszono do zwiedzania placówki oraz na indywidualne konsultacje z terapeutami SOSW w Pelplinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapii, logopedii, pomocy psychologicznej i pracy z dzieckiem z autyzmem.

Tego dnia o godzinie 12:00 rozpoczęły się specjalne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie z młodzieżą pod hasłem "Hospicjum to też życie" poprowadziła Katarzyna Kałduńska pracownik Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Pokazany uczestnikom materiał niezwykle wzruszył wszystkich, gdyż opieka paliatywna jest chyba jedną z najtrudniejszych form pomocy dzieciom. Wymaga ogromnej empatii, wiedzy i doświadczenia.

Odbywające się równolegle drugie warsztaty pod tytułem: "Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością"– poprowadziła Anna German - nauczyciel naszego Ośrodka. Uczniowie zaznajomili się z prawidłowym podejściem do różnych sytuacji związanych z osobami niepełnosprawnymi. Na zakończenie swoją wiedzę mogli wykorzystać w praktyce odgrywając scenki prezentujące pomoc tym osobom.

Na przebieg Obchodów miała wpływ praca całego zespołu pracowników naszej Szkoły. Wspólnie przez kilka tygodni przygotowywali m. in. wystrój oraz upominki dla Gości.

Ośrodek w ramach tegorocznych obchodów Dni Godności zaplanował m.in.: II Integracyjny Konkurs Recytatorski pt.: "Kapelusz Pani Wiosny", Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SOSW w Pelplinie oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wesoła Stonoga" zabawę w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie pn. "Wesoła Stonoga śpiewa i tańczy".

Działania naszej Szkoły związane obchodami Dni Godności Osób Niepełnosprawnych można śledzić KOCIEWIE.onlineTV - PelplinRadio "Głos" oraz na szkolnym profilu Facebook.

Ośrodek serdecznie dziękuje wszystkim, bez których uroczystość nie mogłaby się odbyć. Dziękujemy Patronom honorowym, Patronom medialnym, Partnerom, Sponsorom a szczególnie Dorocie Sakowskiej Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej i wydawcy "Informatora Pelplińskiego" w Pelplinie wraz z współpracownikami za udostępnienie pomieszczeń Biblioteki i okazaną pomoc.

Autor: Małgorzata Puchalska