Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA!

W dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w SOSW w Pelplinie odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.

Poniżej proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, przedstawienie celu zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Wyniki kontroli działalności stowarzyszenia przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego 
  za rok 2019:
  -         przedstawienie projektów uchwał,
  -         zgłaszanie uwag i dyskusja,
  -         głosowanie (jawne).
 7. Absolutorium dla Zarządu.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

 Ze względu na konieczność podjęcia uchwał bardzo prosimy członków o przybycie.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z paragrafem 22 pkt.6) Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku quorum następne Walne Zebranie może zostać wyznaczone nie szybciej niż 15 minut po pierwszym terminie.

Podczas zebrania proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w SOSW w Pelplinie - załącznik. Podczas spotkania nie przewidujemy poczęstunku.

 

Zarząd 
Stowarzyszenia 
„Wesoła Stonoga”

Galeria zdjęć