Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

„Każda opowieść ma swój początek”

Akcja promująca kreatywne pisanie pt. „Każda opowieść ma swój początek”

Do akcji promującej kreatywne pisanie pt. „Każda opowieść ma swój początek” przyłączyło się 7 szkół  z województwa pomorskiego:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie im. Jana Brzechwy
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Redzie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im płk. St. Dąbka w Tczewie
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tczewskiej

Zadaniem uczniów będzie opracowanie fragmentu opowiadania i przesyłanie go dalej  zgodnie z ustalonym harmonogramem do kolejnych grupy, które dopiszą dalsze części opowiadania. Planowane zakończenie akcji przewidziane jest na 19 grudnia br.

Dzięki udziałowi w akcji uczniowie będą mogli wykorzystywać i rozwijać umiejętność tworzenia tekstów spójnych, logicznych, poprawnych językowo i formalnie, ale – przede wszystkim – będących efektem pracy twórczej, pobudzającej myślenie kreatywne i innowacyjne.

Cele ogólne akcji:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności i innowacyjności. 
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży.
 • Integracja grupy/zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu województwa pomorskiego poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Cele szczegółowe:

 • Integrowanie szkół poprzez realizację Akcji promującej kreatywne pisanie pt. „Każda opowieść ma swój początek.”
 • Rozbudzanie u uczniów wyobraźni i myślenia kreatywnego.
 • Rozwijanie zakresu słownictwa.
 • Rozwijanie u uczniów sprawności w prowadzaniu dyskusji, w tym w wyrażaniu własnej opinii i argumentowaniu.
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym.
 • Tworzenie dalszej części rozpoczętego opowiadania, zgodnie z logiką zawartą w treści i formie tekstu.
 • Wykorzystywanie fantazji i  wyobraźni.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.

Przewidywane efekty dla ucznia:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności.
 • Rozbudzenie wiary w swoje możliwości.
 • Poszerzenie kompetencji czytania, słuchania i pisania.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa.
 • Wzmacnianie motywacji u uczniów.
 • Rozwój komunikacji i współpracy w grupie.

Przewidywane efekty dla szkoły:

 • Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat kompetencji językowych uczniów.
 • Poczucie satysfakcji z dziecięcej kreatywności.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawego przedsięwzięcia, wspomagającego rozwój ucznia.
 • Wzbogacenie doświadczenia pedagogicznego oraz warsztatu pracy.
 • Podwyższenie jakości własnej pracy.
 • Satysfakcja z efektów realizacji Akcji promującej kreatywne pisanie oraz jej wpływu na grupę.
 • Współpraca nauczycieli, możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami.
 • Wzrost kompetencji organizatorskich.

                                                      Autorzy akcji:
              Magdalena Sakowska-Gzella
                 Nauczyciel Specjalnego Ośrodka
                 Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie

              Dorota Kleinszmidt
                 Nauczyciel Zespołu Kształcenia
                 i Wychowania w Kulicach

Autor: Magdalen Sakowska - Gzella

Galeria zdjęć