Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Zapraszamy do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Serdecznie zapraszmy do udziału w XV Wojewódzkim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych i szkół przysposabiających do pracy Cztery pory roku” –  „Coś niezwykłego” - na rok szkolny 2016/2017

 


1. Organizator: SOSW w Pelplinie

2.  Cele konkursu:

 • popularyzacja świata przyrody w twórczości plastycznej
 • prezentacja pór roku w twórczości dzieci i młodzieży
 • integracja plastyczna środowisk różnych szkół

3. Zasady uczestnictwa:

 • praca w formacie A-4
 • na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszeniową, która jest dołączona
  do regulaminu.
 • Praca może być impresją artystyczną lub odzwierciedleniem plastycznych tematów związanych z przyrodą, krajobrazem, integracją człowieka ze środowiskiem. Może ukazywać zwierzęta, rośliny, ludzi, widoki, krajobrazy na tle pór roku w formie sztuki plastycznej np.: rysunek, malarstwo i szkic.

4. Grupy wiekowe:

 • Szkoła podstawowa 
 • Gimnazjum
 • Zespoły Edukacyjno Terapeutyczne
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

5. Ocena prac i nagrody:

 • Dokonywane będą według spełnionych kryteriów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Prace samodzielne.
 • Prac nadesłanych nie zwracamy, stanowią ekspozycję na terenie placówki.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi 22 maja 2017 r.
 • Autorów nagrodzonych prac poinformujemy pisemnie i wyślemy nagrody pocztą.
 • Prezentacji prac dokona się na stronie placówki www.soswpelplin.szkolnastrona.pl

6. Termin nadsyłania prac: 20.05.2017 r., wraz z  wypełnioną  kartą zgłoszenia do konkursu.

7.  Adres placówki: SOSW w Pelplinie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin (Tel. 58 536 1841)

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. Informacji udziela: Anna Chyła (Tel.600229045)Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny w plikach do pobrania w zakładce Konkursy (na dole strony)