Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Zapraszamy do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych i szkół  przysposabiających do pracy  „Cztery Pory Roku” –  „Moje spotkanie z naturą”- na rok szkolny 2017/2018.


REGULAMIN


1. Organizator: SOSW w Pelplinie

2. Cele konkursu:

 • popularyzacja świata przyrody w twórczości plastycznej
 • prezentacja pór roku w twórczości dzieci i młodzieży
 • integracja plastyczna środowisk różnych szkół

3. Zasady uczestnictwa:

 • praca w formacie A-4  i  A-3
 • na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszeniową, która jest dołączona
  do regulaminu.
 • praca może być impresją artystyczną lub odzwierciedleniem plastycznych tematów związanych z przyrodą, krajobrazem, integracją człowieka ze środowiskiem. Może  ukazywać zwierzęta, rośliny, ludzi, widoki, krajobrazy na tle pór roku jako  rysunek, akwarela , szkic i  kredka (płaskie formy wyrazu ).

4. Grupy wiekowe:

 • Szkoła podstawowa  i  Gimnazjum
 • Zespoły Edukacyjno Terapeutyczne
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

5. Ocena prac i nagrody:

 • Dokonywane będą według spełnionych kryteriów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Prace samodzielne.
 • Prac nadesłanych nie zwracamy, stanowią ekspozycję na terenie placówki.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi 25 maja 2018 r.
 • Autorów nagrodzonych prac poinformujemy pisemnie i wyślemy nagrody pocztą.
 • Prezentacji prac dokona się na stronie placówki www.soswpelplin.szkolnastrona.pl

6. Termin nadsyłania prac: 20.05.2018 r., wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia do konkursu.

7.  Adres placówki: SOSW w Pelplinie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin (Tel. 58 536 1841)

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. Informacji udziela: Anna Chyła (tel.600 229 045)

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny w plikach do pobrania w zakładce Konkursy (na dole strony)