Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

XI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

Już po raz jedenasty mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół specjalnych Województwa pomorskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym. Tegoroczny tytuł konkursu brzmi: ,,Moja Mała Ojczyzna”.Nasze małe i duże miasteczka można dzięki fotografiom przedstawić w ciekawy sposób.

Czekamy na zdjęcia przedstawiające polskie miasta, miasteczka i wioski…

Uruchomcie wyobraźnię i już dziś udajcie się na wyprawę… z aparatem!

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie twórczości fotograficznej uczniów szkół specjalnych Województwa pomorskiego. Jest nam miło, że poprzednie tematy konkursu fotograficznego ciszyły się tak dużym zainteresowaniem. Wszystkim, którzy brali udział serdecznie dziękujemy  i czekamy na nowe budzące emocje prace.

 

Regulamin  

 1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie.
 2. Konkurs zaadresowany jest do uczniów szkół specjalnych Województwa pomorskiego.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość prac.  Prace zbiorowe nie będą oceniane.
  Za autora prac uważa się ucznia, który wykonał zdjęcie.
 4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną na papierze światłoczułym (nie wydruki komputerowe). Format nadsyłanych prac to 15 cm x 21 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout. Prosimy o nadsyłanie zdjęć wcześniej niepublikowanych. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie odpowiednio przyczepioną kartę z opisem. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) lub wysłać na adres e-mail: gosia-puchalska@wp.pl).  Karty są dołączone do regulaminu.
 5. Organizatorzy przewidują podział uczestników na kategorie ze względu na wiek i przynależność do klasy lub zespołu. Podział będzie uzależniony od ilości nadesłanych prac.
 6. Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy, którzy prześlą prace zgodne z regulaminem otrzymają dyplomy.
 7. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem w terminie do 9 maja 2018 r. na niżej podany adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny
 8.  Ocena prac spełniających warunki regulaminu nastąpi przez Komisję Konkursową do 14 maja 2018 roku.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SOSW w Pelplinie.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas obchodzonych w naszej szkole Dni Godności Osób Niepełnosprawnych  w dniu 18 maja 2018 r. (organizator zastrzega możliwość zmiany daty).
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 12. Nadesłane fotografie nie mogą być obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik konkursu uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunków osób trzecich utrwalonych na fotografiach.
 13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
 14. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.
 15. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.
 17. Regulamin, karta opisowa i zgłoszeniowa oraz wszelkie inne informacje na temat konkursu będą umieszczane na stronie www.soswpelplin.szkolnastrona.pl
 18. Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do:
  Małgorzaty Puchalskiej e-mail:  gosia-puchalska@wp.pl  tel. 665-262-634

                                                                                           Osoba odpowiedzialna
za organizację:

mgr Małgorzata Puchalska


Regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne w plikach do pobrania w zakładce Konkursy