Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Dbamy o Twoją Prywatność

W związku z tym, że od 25 maja obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.  

W plikach do pobrania umieściliśmy również naszą Politykę Bezpieczeństwa. 

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

 • Administratorem danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”,  ul. Sambora  5a, 83-130 Pelplin.
 • kontakt z Zarządem Stowarzyszenia odbywa się poprzez e-mail odo.wesolastonoga@gmail.com
 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

 - deklaracji członkowskiej,
 - wyrażonej dobrowolnej zgody,

 -   zawartej umowy.

 • Dane osobowe w Stowarzyszeniu „Wesoła Stonoga”

Dane zbierane od uczestników projektów realizowanych przez Stowarzyszenie:

 1.    Dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, wiek, informacje o opiekunie prawnym jeśli uczestnik jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony;
 2.   Dane do obsługi zajęć projektowych: imię i nazwisko, PESEL, kontakt dot. bezpieczeństwa, informacje dot. podróży.

 

Dane osobowe dot. Członków Stowarzyszenia, pracowników i zleceniobiorców:

 1.   Imię i nazwisko;
 2.   Dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 3.   Pesel;
 4.   Nr konta;
 5.   Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu;
 6.   Ewidencje godzin pracy;

Dane osobowe dot. wolontariuszy:

 1.  Imię i nazwisko;
 2.  Dane kontaktowe;
 3.  Pesel;
 4.  Ewidencje godzin pracy;

Dane zbierane w formie elektronicznej

 

Podane dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Zarząd Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”, w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i utrzymywania kontaktu i przesyłania na wskazany adres e-mail informacji o projektach i inicjatywach realizowanych przez Stowarzyszenie i dzielenie się nimi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 • Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga” realizuje różne projekty, w których uczestniczą osoby posiadające podpisane oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach tych projektów. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest podpisane przez uczestników projektu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu. Osoba, która nie podpisze oświadczenia nie może brać udziału w realizowanych przez Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga” projektach. Dane osobowe przechowywane są bezpośrednio w okresie realizacji projektu. Dane osobowe udostępnione są podmiotom, które dofinansowują projekty ze środków publicznych
  tj. jednostki samorządowe, instytucje publiczne oraz podmiotom kontrolującym realizację projektów. Każdy uczestnik projektów ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych.
 • Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Przechowywanie danych osobowych.
 1. W Stowarzyszeniu „Wesoła Stonoga” przechowuje się dane osobowe niezbędne do realizacji projektów.
 2. Dane osobowe są przechowywane tylko na okres realizacji projektu.
 3. Zbierane są tylko dane osobowe, które wymagane są do prawidłowej realizacji projektów.
 4. Dane przechowywane są w miejscach do tego dedykowanych i stosowanie zabezpieczonych.

 

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do zbierania i przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.

 • Przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz,
  że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: odo.wesolastonoga@gmail.com


Dziękujemy że jesteś z Nami!


Zarząd
Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga"

Galeria zdjęć