Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Odrabianie prac domowych

Odrabianie pracy domowej jest czasami bardzo problematyczne, wyzwala w każdym to, co najgorsze. Uczniów zmienia w głupków, a wyrozumiałych rodziców w nieudolnych, kipiących złością nauczycieli. Odrabianie lekcji powinno to być indywidualna sprawą dziecka, któremu dorośli powinni jedynie nadać ramy organizacyjne i w razie potrzeby służyć pomocą.
Omów z dzieckiem procedurę zanim zaczniesz ją stosować, upewnij się, że wszyscy znają jej zasady.


Cztery kroki organizowania odrabiania lekcji.


1. Zabranie się za odrabianie pracy domowej bez dyskusji i sporów o ustalonej wcześniej porze dnia.


2. Samodzielne rozpoczęcie pracy.


3. Ukończenie zadania.


4. Sprawdzenie i wprowadzenie poprawek.


System punktowy będzie znacznie lepiej motywował dziecko do odrabiania lekcji niż „kazania" rodzica.


1. Powiedz dziecku, że za każdy krok może zdobyć punkty (żetony, naklejki itp.).


2. Ustalcie liczbę punktów, które można zdobyć za każdy krok.

Za najtrudniejszą część przyznawaj więcej punktów. Jeśli nakłonienie dziecka do tego, by pozbierało swoje rzeczy i usiadło przy biurku, jest wielką batalią, to wykonanie kroku pierwszego będzie warte więcej punktów niż wykonanie następnych. Jeśli główną przeszkodą jest niechęć do podjęcia próby odrobienia pracy domowej bez nalegań z twojej strony, punktuj wyżej kroki drugi i trzeci.


3. Określ, jakie przywileje czy nagrody może dziecko uzyskać za zdobyte w ten sposób punkty.


4. Ustal, ile punktów musi zdobyć, by uzyskać każdą nagrodę czy przywilej.
W podobny sposób można zachęcać dziecko do podejmowania innych obowiązków np. sprzątania.