Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Przeciwdziałanie uzależnieniom

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

 

Jedną z najważniejszych przyczyn sięgania przez młodzież po dopalacze, narkotyki są zaburzone relacje emocjonalne w rodzinie, dlatego też warto ustalić zasady, których przestrzeganie powinno być podstawą w każdym domu rodzinnym:


 1. mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy Ci, by było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego,


 2. rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu,


 3. postaw jasne granice – wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków  i innych środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, kontaktów z kolegami,


 4. porozmawiaj na temat nacisku ze strony grupy biorącej „dopalacze”, sprawdzaj na co wydawane jest kieszonkowe,


 5. chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność - podnosisz tym jego poczucie własnej wartości,


 6. zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach.

 

DROGI RODZICU !

 

Bądź przykładem, postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.

 

Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.

 

Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone przez Ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.

 

Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ.

 

Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.

 

Nie bądź nadmiernie opiekuńczy, pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.Przeczytaj także Apel dziecka do Rodziców - w Plikach do pobrania