Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem

 

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie, ul. Sambora  5a, 83-130 Pelplin. ("Administrator"). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Zygmunt Rzaniecki e-mail: rzaniecki.odo@o2.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: ochrona bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.
  4. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują wizerunek. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres: nie dłuższy niż 14 dni.
  5. Monitoring obejmuje: wejście do szkoły, klatkę schodową, korytarze szkolne, teren bezpośrednio przylegający do obrysu budynku.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.