Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia!

W dniu 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w SOSW w Pelplinie odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.

Poniżej proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, przedstawienie celu zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Wyniki kontroli działalności stowarzyszenia przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego 
  za rok 2018:
  -         przedstawienie projektów uchwał,
  -         zgłaszanie uwag i dyskusja,
  -         głosowanie (jawne).
 7. Absolutorium dla Zarządu.
 8. Przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych stowarzyszenia 
  w roku bieżącym.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.

 Ze względu na konieczność podjęcia uchwał bardzo prosimy wszystkich o przybycie.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z paragrafem 22 pkt.6) Statutu Stowarzyszenia 
w przypadku braku quorum następne Walne Zebranie może zostać wyznaczone nie szybciej niż 15 minut po pierwszym terminie.

Zarząd 
Stowarzyszenia 
„Wesoła Stonoga”

Autor: Małgorzata Puchalska

Galeria zdjęć