Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Na dobry początek

Zachęcam rodziców do wprowadzenia w życie nowych zasad domowych obowiązujących podczas roku szkolnego. Ważne jest, aby nowe zasady wprowadzać we właściwy sposób. Źle wprowadzone zasady mogą okazać się nieskuteczne i prowokować dzieci do ich świadomego łamania.


Ustalenie nowych reguł należy zacząć od znalezienia odpowiedniego momentu w ciągu dnia, kiedy i rodzice i dzieci są w dobrych nastrojach. Bardzo ważne, aby reguły były uzgodnione z dzieckiem, jeśli dziecko będzie miało realny wpływ na ich ostateczny kształt (będzie wysłuchane, a jego zdanie będzie w miarę możliwości uwzględnione) wprowadzone zasady przyjmie, jako własne i będzie je respektować. Na początek wystarczy 4 - 5 zasad dotyczących najbardziej konfliktowych obszarów życia domowego.

 

 

Uzgodnione zasady muszą być spisane i podpisane przez wszystkich domowników, których zasady te dotyczą. Reguły powinny być sformułowane w prosty, komunikatywny sposób, nie powinny zawierać też w sobie słowa "nie", np.; "odrabiamy lekcje o 16.00" a nie; "nie odrabiamy lekcji wieczorem". Nową zasadę można wprowadzić po zauważeniu nowego problemu, najlepiej zacząć słowami: " zauważyliśmy, że ...... musimy ustalić nową zasadę, co o tym myślisz? Proponujemy..."

 

Zasady będą organizowały funkcjonowanie dziecka tylko wtedy, gdy za ich łamanie będą wyciągnięte określone, wcześniej ustalone konsekwencje, a za ich przestrzeganie będą czekać na dziecko nagrody.

Joanna Badziąg

psycholog szkolny, SOSW w Pelplinie