Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

WESOŁA STONOGA UCZY SIE PŁYWAĆ - 2012

 

Nasze Stowarzyszenie od września 2012 roku rozpoczęło realizację nowego projektu
pt. "Wesoła Stonoga uczy się pływać".


W ramach projektu dzieci uczące się w SOSW w Pelplinie w tym również maluszki z Oddziału Wczesnego Wspomagania będą wyjeżdżać na zajęcia rehabilitacyjne na basenie do grudnia 2012 r.
Koordynatorem projektu jest Romana Chmielewicz.


Stowarzyszenie na realizację otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł w ramach realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na rok 2012.


Pierwsze zajęcia dla młodszych dzieci odbyły się 6 września a druga grupa starszych uczniów wyjechała na basen 10 września.