Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie, ul. Sambora  5a, 83-130 Pelplin.

 Inspektor Ochrony Danych: Edward Dybowski, e-mail: biuro@zsubhp.pl.