Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl
Jesteś tutaj: Start / Oferta

Oferta

NASZA WIZYTÓWKA

Prowadzimy:

oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:
- lekkim (klasa od 10 - 16 uczniów)
- umiarkowanym i znacznym (klasa od 6 - 8 uczniów)
- głębokim (klasa od 2 - 4 uczniów)
- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (klasa od 2 - 4 uczniów)
- nauczanie indywidualne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla dzieci w wieku od 0 do objęcia obowiązkiem szkolnym)
- Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy

Posiadamy:
- atrakcyjnie urządzone sale lekcyjne, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- pracownię komputerową
- salkę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy
- pracownię zajęć technicznych
- świetlicę szkolną
- bibliotekę szkolną
- pracownię muzyczną
- gabinet terapii logopedycznej
- gabinet pedagogiczno - psychologiczny
- gabinet terapii pedagogicznej
- salkę integracji sensorycznej
- pracownię gospodarstwa domowego
- kuchnię i stołówkę szkolną
- gabinet pielęgniarki
- Grupy Wychowawcze (internat)
- Plac zabaw (wybudowany przez Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga")

Zapewniamy:
- pomoc pedagogiczno - psychologiczną

- logopedię
- alternatywne metody komunikacji (ACC)
- surdopterapię
- fizjoterapię
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- terapię widzenia
- terapię przez muzyję
- zajęcia interaktywne z komputerem
- usprawnianie ruchowe
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne
- zajęcia wspomagające edukację
- integrację sensoryczną
- terapię ręki
- zajęcia rozwijające zainteresowania (m.in. żeglarstwo, bocce, fotografia)
- doradztwo zawodowe
- udział w konkursach, imprezach artystycznych i sportowych (Olimpiady Specjalne)
- udział w wycieczkach,
- ciekawe formy zabaw i zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi Twojego dziecka
- obiady w stołówce szkolnej

UCZNIOWIE
...ich potrzeby i możliwości psychofizyczne są dla nas najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno - terapeutycznej
...dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny uwzględniający ich specjalne potrzeby i możliwości
...zdobywają czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim

RODZICE
są partnerami w edukacji i wychowaniu swoich dzieci, otrzymują od nas fachową pomoc w zakresie edukacji, terapii, wychowania i opieki własnego dziecka

Pliki do pobrania