Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Jesteś tutaj: Start / Dla Rodziców

Dla Rodziców

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie  informuje, iż w związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, zostaje uruchomiona Anonimowa Skrzynka na Sygnały, jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. 
Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Skrzynka znajduje się przy Sekretariacie Ośrodka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Pomoc Dzieciom -
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. 

(więcej informacji w Pikach do pobrania )Zapraszmy do zapoznania się
Ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną  Państwowej Straży Pożarnej

,,Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa''

Wszystkie wiadomości znajdziecie tutaj: 

https://www.straz.gov.pl/


Twoja córka staje się kobietą...

Koniecznie odwiedź stronę  www.akademia -dojrzewania.pl


Poczytajcie o zdrowym żywieniu. Polecamy!

5 kroków do bezpiecznej żywności

 Czy (ży)jesz bezpiecznie?

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

Termin Ferii Zimowych: 11 - 24 lutego 2019r.

Egzamin klas trzecich gimnazjum: 10, 11, 12 kwietnia 2019r.

Sprawdzian ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019r.

Zakończenie roku: 19 czerwca 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne w SOSW w Pelplinie

w roku szkolnym 2018/2019

        Szkoła Podstawowa 
Gimnazjum

      Szkoła Przysposabiająca do Pracy

2 listopada 2018r.

10, 11, 15, 16, 17 kwietnia 2019r.

2 i 15 maja 2018r.

 


 Polecamy bardzo ciekawy artykuł na temat skutków bicia dzieci - kliknij 


Godziny pracy psychologa szkolnego 

mgr Joanna Badziąg

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  8.00 - 14.00

  8.00 - 15.00

8.00 - 14.00

8.00 - 14.00

  8.00 - 13.00

 Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Elżbieta
Kwidzińska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 14.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12:00

   Konsultacje z psychologiem i pedagogiem w innych godzinach są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W wyjątkowych sytuacjach (np. udział psychologa, pedagoga w szkoleniu, zmiana organizacji pracy Ośrodka) godziny pracy mogą ulec zmianie.

Wykaz dokumentów koniecznych do przyjęcia ucznia do placówki:

 1. Prośba o przyjęcie dziecka do SOSW w Pelplinie.

2. Aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z poradni psychologiczno - pedagogicznej

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - jeżeli zostało wydane.

 Jeżeli dziecko ma być nauczane indywidualnie:

1. Aktualne Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego z poradni psychologiczno - pedagogicznej

2. Aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych z poradni psychologiczno - pedagogicznej

3. Prośba o przyjęcie dziecka do SOSW w Pelplinie.

4. Prośba o objęcie dziecka nauczaniem indywidualnym skierowana do naczelnika wydziału edukacji.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - jeżeli zostało wydane.

 Wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów, udziela sekretariat Ośrodka

nr. tel. 58 536 1841

Artykuły

2013-02-02

Na dobry początek

Zachęcam rodziców do wprowadzenia w życie nowych zasad domowych obowiązujących podczas roku szkolnego. Ważne jest, aby nowe zasady wprowadzać we właściwy sposób. Źle wprowadzone zasady mogą okazać się nieskuteczne i prowokować dzieci do ich świadomego łamania.


Ustalenie nowych reguł należy zacząć od znalezienia odpowiedniego momentu w ciągu dnia, kiedy i rodzice i dzieci są w dobrych nastrojach. Bardzo ważne, aby reguły były uzgodnione z dzieckiem, jeśli dziecko będzie miało realny wpływ na ich ostateczny kształt (będzie wysłuchane, a jego zdanie będzie w miarę możliwości uwzględnione) wprowadzone zasady przyjmie, jako własne i będzie je respektować. Na początek wystarczy 4 - 5 zasad dotyczących najbardziej konfliktowych obszarów życia domowego.

 

Czytaj więcej o: Na dobry początek
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14