Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Jesteś tutaj: Start / Wczesne Wspomaganie

Wczesne Wspomaganie

W Naszym Ośrodku od 2010 roku funkcjonuje Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci  niepełnosprawnych.
Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 

Są to systematyczne zajęcia wspomagające rozwój dziecka niepełnosprawnego, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (psycholog, terapeuta, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, lekarz). We wczesne wspomaganie rozwoju wpisane jest także udzielanie pomocy psychologicznej, edukacyjnej rodzicom dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje takie działania jak: diagnoza rozwoju dziecka, konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka, współpraca z rodziną, przedszkolem oraz ocena skuteczności oddziaływań.

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci (także niemowlęta) o nieprawidłowym rozwoju (opóźnione w rozwoju, nie w pełni sprawne fizycznie, „wcześniaki") od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia jest posiadanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poradnia wydaje opinię na podstawie złożonego przez rodzica wniosku (druk wniosku można pobrać z sekretariatu SOSW w Pelplinie) wraz z zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym rodzaj niesprawności.


W jaki sposób organizuje się zajęcia?

Zajęcia mogą być prowadzone bezpośrednio z dzieckiem lub w formie instruktażu dla rodziców/opiekunów, a także konsultacji indywidualnych, grupowych Zajęcia z małymi dziećmi będą prowadzone w obecności rodziców. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą odbywać się w grupie liczącej 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzica. Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości dziecka. Czas jednorazowego spotkania jest uzgadniany z rodzicem.


Oferta pomocy specjalistów w SOSW.


Pracę z dzieckiem planuje się na podstawie specjalistycznej diagnozy, dokonanej w poradni i przez terapeutów z placówki. W zależności od stwierdzonych niesprawności dziecko i/lub rodzic może spotykać się z logopedą, pedagogiem, psychologiem dziecięcym, fizjoterapeutą.


Wykaz dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 

1. Aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

2. Prośba o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju skierowana do naczelnika wydziału edukacji.

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z placówką

 

Artykuły

2019-01-14
2011-04-13
2018-12-13

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 12 czerwca 2018 roku odbyto się spotkanie podsumowujące rok pracy terapeutycznej z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzięli w nim udział zarówno rodzice wraz z dziećmi jak i wszyscy terapeuci prowadzący zajęcia. Spotkanie miało charakter zabawowy, sięgnęliśmy również do wspomnień za pomocą wyświetlanego filmu o naszym Ośrodku. 

Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
2019-01-14
2015-05-06