Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl
Jesteś tutaj: Start / Wczesne Wspomaganie

Wczesne Wspomaganie

W Naszym Ośrodku od 2010 roku funkcjonuje Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci  niepełnosprawnych.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Są to systematyczne zajęcia wspomagające rozwój dziecka niepełnosprawnego, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (psycholog, terapeuta, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, lekarz). We wczesne wspomaganie rozwoju wpisane jest także udzielanie pomocy psychologicznej, edukacyjnej rodzicom dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje takie działania jak: diagnoza rozwoju dziecka, konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka, współpraca z rodziną, przedszkolem oraz ocena skuteczności oddziaływań.

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci (także niemowlęta) o nieprawidłowym rozwoju (opóźnione w rozwoju, nie w pełni sprawne fizycznie, „wcześniaki") od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia jest posiadanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poradnia wydaje opinię na podstawie złożonego przez rodzica wniosku (druk wniosku można pobrać z sekretariatu SOSW w Pelplinie) wraz z zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym rodzaj niesprawności.

W jaki sposób organizuje się zajęcia?

Zajęcia mogą być prowadzone bezpośrednio z dzieckiem lub w formie instruktażu dla rodziców/opiekunów, a także konsultacji indywidualnych, grupowych Zajęcia z małymi dziećmi będą prowadzone w obecności rodziców. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą odbywać się w grupie liczącej 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzica. Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości dziecka. Czas jednorazowego spotkania jest uzgadniany z rodzicem.

Oferta pomocy specjalistów w SOSW.

Pracę z dzieckiem planuje się na podstawie specjalistycznej diagnozy, dokonanej w poradni i przez terapeutów z placówki. W zależności od stwierdzonych niesprawności dziecko i/lub rodzic może spotykać się z logopedą, pedagogiem, psychologiem dziecięcym, fizjoterapeutą.

Wykaz dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

1. Aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

2. Prośba o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju skierowana do naczelnika wydziału edukacji.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z placówką

 

Artykuły

2020-03-23
2019-10-22

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

22 października 2019 odbyły się zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Podczas zajęć realizowano ćwiczenia rozwijające poczucie bezpieczeństwa w grupie, doświadczanie własnego ciała w kontakcie z innymi.

Czytaj więcej o: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
2019-01-14
2019-01-14
2018-12-13

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 12 czerwca 2018 roku odbyto się spotkanie podsumowujące rok pracy terapeutycznej z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzięli w nim udział zarówno rodzice wraz z dziećmi jak i wszyscy terapeuci prowadzący zajęcia. Spotkanie miało charakter zabawowy, sięgnęliśmy również do wspomnień za pomocą wyświetlanego filmu o naszym Ośrodku. 

Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
2018-02-18

Nasze aktywne maluchy!

30 stycznia 2018 roku podczas trwania ferii zimowych dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uczestniczyły w zajęciach ruchowych z programu "Młodzi Sportowcy" - Olimpiad Specjalnych Polska, kulinarnych jak również logorytmicznych. Dzieci mogły wykazać się zwinnością, dobrą kondycją oraz koordynacją. Przechodziły przez kolorowe koła, kije, rzucały piłką. Po zajęciach ruchowych nadszedł czas na uzupełnienie sił pysznymi, zdrowymi kanapkami. 

Czytaj więcej o: Nasze aktywne maluchy!