Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl
Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom
przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, 
stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, a także ćwiczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami.
Wdrażamy wychowanków do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Świetlica w naszym Ośrodku jest przytulna i bogato wyposażona w różne zabawki i pomoce dydaktyczne.
Dzieci mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego.
Mogą również przebywać w bibliotece, która sąsiaduje ze świetlicą i korzystać z księgozbioru.
O przyjęciu ucznia do świetlicy szkolnej decydują potrzeby w zakresie
samodzielnych powrotów do miejsca zamieszkania.

 Niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszenia, która zawiera informacje
o stanie zdrowia wychowanka oraz deklarację rodzica (opiekuna prawnego)
związanej z wyrażeniem zgody na udzielenie pomocy przedmedycznej
przez nauczycieli w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka.


Wychowawcy świetlicy:
mgr Karol Bugajski
mgr Małgorzata Puchacz
mgr Katazryna Puczyńska
mgr Magdalena Sengerska
mgr Iwona Słowikowska
mgr Paweł Szwoch

Artykuły

2012-10-20

Jesień w Świetlicy

Z początkiem października w naszej Świetlicy nastała nowa pora roku – Jesień. Wychowawcy wraz z uczniami na spacerze poszukali „darów Jesieni”. Wszyscy wykonali ciekawe prace. Podczas pierwszego tygodnia powstały zabawne „szyszkowe ludziki”.

Czytaj więcej o: Jesień w Świetlicy

Pliki do pobrania